ważne informacje – aktualności

Wpłaty prosimy kierować na konto:


Nr rachunku: 35 9038 0004 0000 9638 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Starej Białej

Biuro Podróży TRENDY TRAVEL s. c.

ul. Armii Krajowej 4

09-410 Płock