ważne informacje – uwagi

UWAGI

-  Rodzice mają możliwość ubiegania się o sfinansowanie części kosztów w zakładzie pracy. Na życzenie rodziców biuro wydaje zaświadczenia lub rachunki do 15 dni po zakończeniu imprezy.

-  Ze względu na planowane wyjazdy zagraniczne uczestnicy muszą posiadać paszporty ważne jeszcze na  6 miesięcy od dnia powrotu oraz kieszonkowe na zakupy

-  Karty uczestnika kolonii lub obozu prosimy pobierać w biurze „Trendy Travel” codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00, w soboty  od 10.00 – 13.00. Przy pobraniu karty zaliczka 500,00 zł (wyjazd krajowy),

-  Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie biura. W terminie 7 dni od daty rezerwacji należy pobrać kartę i wpłacić zaliczkę. W przypadku rezygnacji z zakupionego świadczenia obowiązują warunki  uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży „Trendy Travel”.

-  Wpłaty można kierować na konto lub wpłacać osobiście w siedzibie
Biura Podróży „Trendy Travel” s.c. ul. Armii Krajowej 4,  09-410 Płock

Nr rachunku: 35 9038 0004 0000 9638 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Starej Białej

z dopiskiem: „Kolonie w …………… termin………..…., imię i nazwisko uczestnika………………..”

-  Wszystkie wyjazdy odbywają się z Płocka pod opieką pedagogów i instruktorów płockich instytucji oświatowych

-  Jeśli dziecko przyjmuje leki, rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt wychowawcy. Wydawaniem leków zajmuje się opiekun lub pielęgniarka. Prosimy o spakowanie niezbędnych dla dziecka leków w osobną torebkę oraz zamieszczenie informacji o dawkowaniu

-  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, psp itp.

-  Zgłoszenia do wyczerpania miejsc

-  Bezpośredni organizator:  Biuro Podróży „TRENDY TRAVEL”